Thầy chủ nhiệm 10C7

Kỷ niệm 10C7 ^^

Thành Viên Của Lớp 10C7

Lưu giữ lại những khoảnh khắc đáng nhớ

Trong buổi cấm trại ngày 26-3